L’enderroc començarà per les parades interiors del mercat i finalitzarà a l’estiu.

El Mercat de l’Abaceria, a Gràcia, comença avui els seus treballs de desconstrucció i desmantellament de l’interior i exterior. Es conservarà únicament l’estructura metàl·lica de l’edifici que està catalogada patrimonialment. La previsió és que les obres de l’enderroc acabin a l’estiu.

Els treballs començaran amb la retirada dels residus especials i la maquinària de climatització, el buidat i desmantellament de l’interior del mercat incloses les parades, i la retirada de la coberta. Posteriorment, es procedirà a l’enderroc dels elements alts, sostres i parets, i a l’enderroc també del paviment i solera de tot el solar. Finalment, es procedirà al tancament i adequació del solar.

D’aquesta manera, l’espai quedarà net i tancat, per tal de començar les obres de construcció del mercat definitiu en el primer trimestre de l’any 2020 tal i com estava previst. Es respon també a les demandes dels veïns i comerciants dels entorns per tal que l’edifici quedés preservat fins que comenci l’obra del mercat definitiu.

L’equipament definitiu comptarà amb una superfície de 3.595m2. La rehabilitació integral de l’edifici històric del Mercat de l’Abaceria preveu laincorporació de nous operadors que complementin l’oferta, com ara un nou espai d’economia cooperativa i un autoservei, i dotarà l’equipament dels serveis i logística que facilitin les diverses activitats que es desenvolupin.

La reforma té com a objectiu preservar l’equipament més important del barri pel que fa a l’oferta d’alimentació fresca i saludable, mantenir un important nombre de petits comerços de proximitat i els seus llocs de treball, fomentar el paper vertebrador i de cohesió social del mercat, introduir nous operadors per complementar l’oferta i, òbviament, la rehabilitació integral, amb especial atenció a aconseguir un edifici sostenible.

El Mercat comptarà amb dues plantes de carrer i un espai soterrani amb dues meitats: una compta amb dos nivells (al -1 se situaran les 52 places d’aparcament previstes, i al -2 se situen els magatzems) i l’altra meitat és la zona logística per als operadors del mercat, que es construeix amb doble alçada. La planta a nivell de carrer serà per a les parades i comerços, i la planta altell per a serveis, sales polivalents per a entitats del barri i tallers que s’hi vulguin fer.

A la planta del Mercat (3.900 m2 aprox.) es contempla que s’hi ubiqui:
• Mercat tradicional: 43 establiments interiors d’alimentació i 13 exteriors no alimentaris (2.400 m2)
• Nou espai comercial destinat a cooperatives de productors (350 m2).
• Nou establiment amb format autoservei (750 m2)

A la planta Altell (1.100 m2) està previst:
• Oficines del mercat
• Serveis: WC, espai per a la cura de persones
• Espais polivalents per ús associatiu, cultural, lúdic i social
• Sala polivalent per a tallers: alimentació saludable, cuina…

A la Planta -1 (1.400 m2):
• 52 places d’aparcament

A la Planta -2 (3.600 m2 aprox):
• Magatzems del operadors del mercat tradicional, cooperativa, i autoservei
• Espai per al tractament de residus (reciclatge).
• Espai logístic de càrrega i descàrrega pels diferents operadors del mercat.
• Reserva de vehicles comercials dels mateixos operadors

Situat a la Travessera de Gràcia, al cor del barri des del S.XIX, el mercat de l’Abaceria és una referència del comerç de proximitat, essencialment de l’alimentari, al barri. Motor dinàmic de l’activitat comercial i de la vida social, és el major equipament comercial dins de l’Eix Comercial de Travessera de Gràcia.

Actualment, el Mercat de l’Abaceria està situat en una carpa provisional al Passeig Sant Joan, entre els carrers Indústria i Sant Antoni Maria Claret des que es van traslladar el passat 11 de juliol. Els 56 paradistes que hi ha instal·lats es distribueixen entre 43 establiments alimentaris a l’interior, i 13 parades de no alimentaris a l’exterior, en el costat Llobregat del mercat.

Font: Ajuntament de Barcelona

caCatalà