Segons la nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona:

El nou Mercat de l’Abaceria ja té disseny

El nou Mercat de l’Abaceria ja té una proposta definitiva de disseny i distribució d’espais que incorpora les aportacions viables de comerciants i veïnat. L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) procedirà a tramitar l’aprovació del projecte bàsic de l’equipament i dels instruments urbanístics necessaris i l’equip continuarà redactant el projecte executiu necessari per a l’adjudicació i execució.

El Mercat de l’Abaceria definitiu tindrà una superfície construïda de 14.350 metres quadrats  i serà un nou espai públic per al districte de Gràcia. Incorporarà:

Més espai d’estada per al veïnat dels entorns amb la recuperació de l’espai en tot el perímetre del mercat i de la zona del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats.
Una coberta que en retorni la imatge noble i que faciliti l’eficiència energètica amb peces ceràmiques i panells fotovoltaics.
Un nou accés pel carrer de Torrijos, que abans no era possible perquè hi havia la rampa d’accés als soterranis del mercat.
Una nova zona d’emmagatzematge a la planta -3 per al teixit associatiu i comercial del barri.
Una rèplica de l’estructura exactament igual que l’actual amb un material que compleixi els requisits tècnics.
A més, se’n renaturalitzaran els entorns i es preveu que s’hi incorporin nous operadors que complementin l’oferta de fresc del mercat i de serveis i logística, que ja tenen la gran majoria de mercats de la ciutat.

L’objectiu d’aquesta proposta de reforma acordada suposa una oportunitat per preservar l’equipament més important del barri pel que fa a l’oferta d’alimentació fresca i saludable, mantenir un nombre important de petits comerços de proximitat i els seus llocs de treball, fomentar el paper vertebrador i de cohesió social del mercat i obtenir un mercat sostenible i conseqüent amb els objectius de l’emergència climàtica.

La proposta de remodelació preveu el mercat en planta, amb un entresolat a dues altures i tres plantes subterrànies.

caCatalà